Συχνές ερωτήσεις

Είναι κοινωνικό παντοπωλείο; Ο συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη δομή αλληλοβοήθειας και κοινής ωφέλειας των μελών του. Δεν είναι κοινωνικό παντοπωλείο, αφού ο καθένας μπορεί να ψωνίσει από αυτόν. Παράλληλα έχει διάσταση κοινωνικού κέντρου με μια σειρά εκδηλώσεων, μαθημάτων και δράσεων να συμβαίνουν σε αυτόν.

Έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα; ΔΕΝ υπάρχει ατομικό κέρδος. Όποιο πλεόνασμα προκύπτει, δεν επιστρέφεται στα μέλη, αλλά χρησιμοποιείται για κάλυψη λειτουργικών εξόδων, χρηματοδότηση των επιθυμιών των μελών του και κάθε είδους κοινωνική αλληλεγγύη.

Είναι πολιτική οργάνωση; Αναγνωρίζουμε την αξία του εγχειρήματος πέρα και πάνω από κάθε κομματική πεποίθηση ή πολιτική κατεύθυνση, εντός των καταστατικών ορίων. Όλοι έχουμε πολιτική συνείδηση αφού συμμετέχουμε σε μια κινηματική συλλογικότητα και όσοι προερχόμαστε από πολιτικούς χώρους γνωρίζουμε ότι ο στενός εναγκαλισμός με κόμματα και κυβερνήσεις έβλαψαν διαχρονικά τους συνεταιρισμούς. Επιδιώκουμε να καλύψουμε βασικές βιοποριστικές ανάγκες, δημιουργώντας παράλληλα μία σταθερή δομή αλληλεγγύης και αντίστασης. Θέλουμε αυτή η προσπάθεια να είναι ανοικτή σε νέες ιδέες και σε όλους/όλες.

Πληρώνεστε για αυτό που κάνετε; Σκοπός ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού δεν είναι η αποζημίωση εργασίας όσων συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν. Η συμμετοχή είναι επιλογή συλλογικής έμπρακτης δράσης αντιθετικό ενός μοντέλου ιδιοτέλειας που έδειξε τα όρια του.

Πως λειτουργεί ο συνεταιρισμός; Ο Συνεταιρισμός βασίζεται στα μέλη του, λειτουργεί δημοκρατικά, αποφασίζουμε ισότιμα για όλα, με ανώτατο όργανο τη Γενική Συνέλευση, εκλεγμένα όργανα διοίκησης και επιτροπές εργασίας

Πώς γίνεται η ενημέρωση των μελών; Σε καθημερινή βάση διαδικτυακά και στο κατάστημα τις ώρες λειτουργίας, και  συγκεντρωτικά στις συνελεύσεις.

Υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα; Μπορώ να γνωρίζω τον τρόπο επιλογής αγοράς προϊόντων, τις χονδρικές τιμές; Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες για όλα τα μέλη ανά πάσα στιγμή. Δεν δημοσιοποιούνται σε μη μέλη. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να δει παραστατικά και συναλλαγές στα σχετικά βιβλία του Συνεταιρισμού εντός του καταστήματος. Επίσης, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ομάδες εργασίας είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη.

 Πού και πώς διατίθενται ποσά ή τρόφιμα για κοινωνική αλληλεγγύη; Αναλόγως των αιτημάτων και των αναγκών ορισμένα τρόφιμα πηγαίνουν για αλληλεγγύη κυρίως σε κομμάτια που αγωνίζονται (πχ Απεργοί ΕΚΠΑ, πολιτικοί πρόσφυγες, Κομπάνι κοκ). Από τον εσωτερικό κανονισμό προβλέπεται ότι μπορεί να διατίθεται και σε άτομα που βοηθάνε στη λειτουργία του συνεταιρισμού.

Γιατί να γίνω μέλος; Γιατί θα έχω απτό όφελος από τη λειτουργία του συνεταιρισμού. Γιατί θα αγοράζω καταναλωτικά αγαθά σε καλύτερη ποιότητα και καλύτερες τιμές. Και φυσικά θα μπορώ να επηρεάσω την εξέλιξή του. Γιατί θα συμμετέχω σε μια συλλογικότητα κοινής ωφέλειας. Γιατί θέλω με την καθημερινή μου πρακτική να αλλάξω τον τρόπο που ζω. Γιατί κάθε μέρα ψηφίζω με το πιρούνι μου και δε θέλω η ψήφος μου να πηγαίνει στο αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα.

Τι υποχρεώσεις έχουν τα μέλη; Τα μέλη δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις από την καταβολή της συνεταιριστικής τους μερίδας, την αποδοχή και τήρηση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Είναι όμως καθήκον καθενός από εμάς να συμμετέχουμε στην Γενική Συνέλευση και να προστατεύουμε την διαδικασία, επιδιώκοντας πάντα το συλλογικό όφελος και την υλοποίηση των στόχων μας. Μη ξεχνάμε ότι οι συνεταιρισμοί απαξιώθηκαν (και) από την έλλειψη ενδιαφέροντος των μελών τους.

Η Συνεταιριστική Μερίδα πληρώνεται κάθε χρόνο; Όχι. Πληρώνεται μία φορά κατά την εγγραφή και κοστίζει 20 ευρώ.

Μια οικογένεια πόσες συνεταιριστικές μερίδες πρέπει να πληρώσει; Μόνο μία. Αρκεί να δηλώσει τα μέλη που θα χρησιμοποιούν την κάρτα συνεταιρισμού.

Αν κάποιος θέλει να συνεισφέρει περισσότερο από μία συνεταιριστική μερίδα, τι γίνεται; Μπορεί να το κάνει. Η όποια οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί πρόσθετη μερίδα. Κάθε μέλος έχει μόνο μια συνεταιριστική μερίδα και αντίστοιχα μία ψήφο.

Είναι υποχρεωτική η βοήθεια στο πωλητήριο ή τις άλλες λειτουργίες του συνεταιρισμού; Ο συνεταιρισμός βασίζεται στην εθελοντική συνεισφορά των μελών του. Χωρίς αυτή δε θα μπορούσε να υπάρξει. Καθένας από εμάς είναι καλοδεχούμενος να προσφέρει στο μέτρο που μπορεί στην λειτουργία και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού αλλά φυσικά δεν είναι υποχρεωμένος. Ακόμη και 20 λεπτά την εβδομάδα είναι χρήσιμα.

Θέλω να βοηθήσω στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού. Πώς μπορώ να συμμετέχω; Υπάρχει χώρος για όλους! Συστατικό στοιχείο του συνεταιρισμού είναι η συνεργασία των μελών του. Υπάρχουν οι αντίστοιχες θεματικές ομάδες που μπορείς να ενταχθείς ή να ξεκινήσεις μία εσύ. Επίσης μπορείς να μοιράσεις την γνώση σου, στο «παταράκι του συνεταιρισμού».

 Αν κάτι δεν πάει καλά, μέχρι που ευθύνομαι; Από οικονομικής πλευράς, μέχρι το ποσό της συνεταιριστικής μερίδας. Από πολιτικής….

Έχω μικρή αγροτική παραγωγή – όχι κατ’ επάγγελμα. Μπορώ να διαθέσω τα προϊόντα μου; Ο συνεταιρισμός συνεργάζεται με επαγγελματίες παραγωγούς τόσο για να μπορεί να ελέγχεται η ποιότητα του προϊόντος από τους αρμόδιους φορείς, όσο και για να μην διευκολύνει πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ώστε να μπορούν οι παραγωγοί να ζουν από τη δουλειά τους.

Πώς ελέγχονται τα προϊόντα; Οι κατ’ επάγγελμα παραγωγοί έχουν έτσι κι αλλιώς άδεια λειτουργίας οπότε είναι ευθύνη του κράτους ο έλεγχος υγιεινής & ασφάλειας των προϊόντων τους. Ο συνεταιρισμός επικουρικά πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, έλεγχο της εμπορικής αξιοπιστίας και της ιχνηλασιμότητας. Αλλά κυρίως διασταύρωση των πληροφοριών που συγκεντρώνει για κάθε παραγωγό που συνεργάζεται.

Έχουμε εισαγόμενα προϊόντα; Ο στόχος της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας περνά αποκλειστικά από τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας σαν λαός και όχι να εξαρτόμαστε από εισαγωγές προϊόντων και δη αγροτικών. Όσον αφορά βασικά προϊόντα που δεν παράγονται στην Ελλάδα, π.χ. καφές, κακάο, προμηθευόμαστε, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη πού και από ποιους παράγονται.

Οι τιμές είναι συγκρίσιμες με τα soupermarketΤα περισσότερα προϊόντα και δη τα βασικής ανάγκης είναι φθηνότερα από αντίστοιχης ποιότητας  των σουπερμάρκετ. Στην αναζήτηση οικονομικών λύσεων, δε κάνουμε εκπτώσεις σε ζητήματα ασφάλειας τροφίμων και σχετικής ποιότητας.

Ποια είναι η πολιτική προμηθειών με δυο λόγια; Φθηνά και καλά. Που θα πει, ασφαλή, από συνεταιρισμούς, βιολογικά ή ήπιας καλλιέργειας, με σεβασμό στην εργατική νομοθεσία και το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα. Η ύπαρξη προϊόντων 2 ταχυτήτων εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλα τα βαλάντια.

Share Button
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.

Άφησέ μας ένα σχόλιο.