Κανονισμός λειτουργίας

Α. Συνεταιριστική συνείδηση

Στην Ελλάδα υπάρχει μακρά παράδοση συνεταιρισμών: Συνεταιρισμοί που έκλεισαν από την κακοδιαχείριση των διοικήσεών τους, τον κομματικό εναγκαλισμό, αλλά κυρίως την αδιαφορία των ίδιων των μελών τους. Αδιαφορία που προερχόταν από την περιορισμένη ή ανύπαρκτη συνεταιριστική συνείδηση των μελών τους. Αυτό το λάθος δεν θέλουμε να το ξανακάνουμε.

Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι η ανάπτυξη της συνεταιριστικής συνείδησης των μελών μας. Θέλουμε συνεταιριστές και όχι καταναλωτές.

Η διαδικασία εγγραφής νέων μελών είναι η ακόλουθη:

Για όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Συνεταιρισμό, διοργανώνονται ενημερωτικές συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα και με τις αιτήσεις εγγραφής. Στις συναντήσεις αυτές εξηγείται η φιλοσοφία, οι στόχοι και ο τρόπος λειτουργίας του Συνεταιρισμού. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο συνεταιριστής εγγράφεται και παίρνει αντίγραφο του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας σε ψηφιακή μορφή, ενημερωτικό έντυπο/α σχετικό/α με το συνεργατισμό και την κάρτα μέλους, η οποία θα είναι απαραίτητη για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών από το συνεταιρισμό. Το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας διατίθενται και σε έντυπη μορφή έναντι του ανάλογου αντιτίμου.

Ο συνεταιρισμός διοργανώνει επίσης επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις για τα μέλη αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, πάνω σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού. Οι «εισηγητές/εισηγήτριες» θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. Σε περίπτωση που κάποιος/κάποια εισηγητής/εισηγήτρια καλεστεί από άλλη πόλη ή άλλη χώρα θα πρέπει να καλυφθεί το κόστος μετακίνησης και διαμονής-διατροφής. Το κόστος αυτό θα μπορεί να καλύπτεται από συμβολική οικονομική συμμετοχή των συμμετεχόντων ή από άλλους πόρους του συνεταιρισμού.

 

Β. Ομάδες εργασίας

Για την καλύτερη λειτουργία του Συνεταιρισμού συγκροτούνται και λειτουργούν ανοιχτές ομάδες εργασίας με συγκεκριμένο αντικείμενο η καθεμιά. Οι συνεδριάσεις των ομάδων γνωστοποιούνται από πριν και είναι ανοιχτές προς όλα τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν. Σε κάθε ομάδα συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Οι ομάδες εργασίας λειτουργούν συμβουλευτικά και εισηγητικά προς το Δ.Σ. Την τελική ευθύνη των αποφάσεων έχει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. όπως ορίζεται στο καταστατικό.

Σε πρώτη φάση ιδρύονται οι εξής ομάδες:

Ομάδα Λειτουργίας, υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος.
Ομάδα Προμηθειών, υπεύθυνη για την αναζήτηση και επιλογή προϊόντων και προμηθευτών, καθώς και για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Ομάδα Επικοινωνίας, υπεύθυνη για την ενημέρωση των μελών και τη δημοσιοποίηση των δράσεων του Συνεταιρισμού.
Ομάδα Χώρου, υπεύθυνη για τις εργασίες διαμόρφωσης του καταστήματος.
Ομάδα Εντευκτηρίου, υπεύθυνη για τη λειτουργία του εντευκτηρίου και τις παράλληλες δράσεις του Συνεταιρισμού, πέραν της εμπορικής του δραστηριότητας.

 

Γ. Πολιτική προμηθειών

Βασική αρχή του Συνεταιρισμού είναι η απευθείας συνεργασία με άλλους συνεταιρισμούς, μικρούς και μεσαίους ντόπιους παραγωγούς, προμηθευτές που είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μαζί μας στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας, σπάζοντας την δικτατορία των πολυεθνικών στη διατροφική αλυσίδα, όπως αυτή αποτυπώνεται, για παράδειγμα, στους πατενταρισμένους σπόρους, την αλόγιστη χρήση των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων κλπ.

Η Ομάδα Προμηθειών έρχεται σε επαφή με τους παραγωγούς και εισηγείται στο Δ.Σ. για τον/την κάθε παραγωγό με τον/την οποίο/α συναντιέται. Το Δ.Σ. αποφασίζει με ποιους παραγωγούς θα συνεργαστεί ο Συνεταιρισμός, την πολιτική οικονομικής συνεργασίας μαζί τους, τις ποσότητες προϊόντων που θα προμηθεύεται από κάθε παραγωγό καθώς και τις τιμές αγοράς και πώλησης.

Η ποιότητα των προϊόντων διασφαλίζεται με έλεγχο των παραγωγών στα μητρώα των σχετικών φορέων, δειγματοληπτικούς ελέγχους, καθώς και αναλύσεις όταν απαιτείται και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Διαμορφώνεται σύστημα διαρκούς αξιολόγησης των τιμών, της ποιότητας και του περιβάλλοντος των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους αγοραστές και με προσωπικές συζητήσεις με τους συνεταιριστές.
Η Ομάδα Προμηθειών δημιουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων παραγωγών η οποία είναι στη διάθεση τόσο των μελών του ΣΥΝ.ΖΩ όσο και άλλων συνεταιρισμών.

 

Δ. Πολιτική πωλήσεων και παροχών

Ο Συνεταιρισμός διαθέτει προϊόντα στα μη μέλη του με τιμή που ανταποκρίνεται στα λειτουργικά του έξοδα. Διαθέτει προϊόντα σε μέλη με έκπτωση 5%. Αντίστοιχα στη περίπτωση που οι λειτουργίες του εντευκτηρίου του (εφεξής «Πατάρι ΣΥΝΖΩ») όπως μαθήματα, προβολές έχουν οικονομική επιβάρυνση αυτή καθορίζεται ως εξής: Μέλη του ΣΥΝΖΩ: Η ελάχιστη επιβάρυνση ώστε να καλύπτεται το πρόσθετο κόστος των λειτουργιών (π.χ. έξοδα εκπαιδευτών, πνευματικά δικαιώματα προβολών) μετά από εισήγηση της ομάδας παταριού στο ΔΣ. Μέλη ομάδων του ΣΥΝΖΩ: Καμιά επιβάρυνση. Μη μέλη του ΣΥΝΖΩ Η επιβάρυνση μέλους προσαυξημένη κατά 30-50%. Οι υπόλοιπες λειτουργίες του παταριού μπορούν να ενισχύονται οικονομικά με κουπόνια ενίσχυσης του ΣΥΝΖΩ. Με φροντίδα του ΔΣ εκδίδονται κάρτες συνεταιριστών για όλες τις συνεταιριστικές μερίδες και επιδιώκεται οι κάτοχοι τους να έχουν και ειδικά προνόμια από επιχειρήσεις εκτός ΣΥΝΖΩ.

 

Ε. Λειτουργία καταστήματος

Βασική αρχή του συνεταιρισμού είναι η μη υποκατάσταση αμειβόμενης θέσης εργασίας από εθελοντές. Το κατάστημα του συνεταιρισμού την πρώτη περίοδο της λειτουργίας του λειτουργεί με μέλη-εθελοντές. Το καθεστώς αυτό θα αναθεωρηθεί μόλις διαπιστωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αμειβόμενης θέσης εργασίας, και πάντως όχι πριν από τον πρώτο ισολογισμό που θα γίνει στις αρχές του 2014.
Το ωράριο λειτουργίας θα καθοριστεί αναλόγως των διαθεσιμοτήτων και θα είναι σταθερό. Ο συνεταιρισμός θα παραμένει κλειστός Κυριακές, αργίες και απεργίες.
Τις ώρες και τις ημέρες λειτουργίας του καταστήματος στο χώρο βρίσκεται τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. ή άλλο μέλος του Συνεταιρισμού εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ., υπεύθυνο για τη λειτουργία του καταστήματος και την παρακολούθηση του ταμείου.
Όλα τα προϊόντα που διακινούνται καθημερινά καταγράφονται χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. Στο τέλος κάθε εβδομάδας γίνεται πρόχειρη απογραφή της αποθήκης από την Ομάδα Προμηθειών, που διασταυρώνει τις ποσότητες με την καταγραφή των πωλήσεων και φροντίζει για την αναγκαία ανατροφοδότηση του καταστήματος.
Στο τέλος κάθε βάρδιας γίνεται καταμέτρηση των χρημάτων και σημειώνεται το ποσό της είσπραξης. Η επόμενη βάρδια της ίδιας μέρας στην έναρξή της καταμετρά το ταμείο και επιβεβαιώνει την καταγραφή της προηγούμενης βάρδιας. Στο τέλος της ημέρας τα χρήματα παραδίδονται στον/στην ταμία ή κατατίθενται στο λογαριασμό του Συνεταιρισμού.

 

ΣΤ. Καλάθι προϊόντων/αμοιβή απασχολουμένων/ανάπτυξη αλληλεγγύης

Για το διάστημα που ο Συνεταιρισμός θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση και εφόσον το επιτρέπει η κίνηση του καταστήματος, μπορεί να υιοθετηθεί η αμοιβή με «καλάθι προϊόντων». Κάθε μέλος το οποίο προσφέρει υπηρεσίες για τη λειτουργία του ΣΥΝ.ΖΩ πάνω από 4 ώρες την εβδομάδα για ένα συνεχόμενο μήνα θα μπορεί να λαμβάνει αμοιβή με τη μορφή «καλαθιού προϊόντων και υπηρεσιών».

Η παραπάνω λογική αμοιβής μπορεί να αξιοποιηθεί στη συνέχεια και για την αμοιβή απασχολούμενων και όχι εθελοντών/εθελοντριών.

Η επιλογή των ατόμων που θα λαμβάνουν αυτής της μορφής την αμοιβή για την απασχόλησή τους θα γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια (άνεργοι κλπ.).

Ο Συνεταιρισμός μπορεί να διαθέτει επίσης καλάθια προϊόντων για αλληλεγγύη και υποστήριξη ανέργων, απεργών και άλλων κατηγοριών ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Υπεύθυνο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων είναι το Δ.Σ., στη βάση πλαισίου που θα τεθεί από γενική συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει και πότε ο συνεταιρισμός θα είναι σε οικονομική θέση να παρέχει τέτοιου είδους προσφορές.

 

Ζ. Ανάκληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόταση για ανάκληση μέλους του Δ.Σ. μπορεί να γίνει από το 1/10 το μελών του Συνεταιρισμού ή κάποιο μέλος του Δ.Σ. Το θέμα εισάγεται στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. για ψήφιση σύμφωνα με το Άρθρο 23 , παρ.2 του καταστατικού.

 

Η.

Μεταξύ δύο γενικών συνελεύσεων, για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Δ.Σ.

Share Button
Δεν υπάρχουν σχόλια προς το παρόν.

Άφησέ μας ένα σχόλιο.