Μήνας | 02/2014

Τακτική Γενική Συνέλευση – Φεβρουάριος 2014

1.     Ο Συνεταιρισμός  – πρό(σ)κληση για συμμετοχή και δημιουργία Τους τέσσερις πρώτους μήνες λειτουργίας του χώρου μας, καταφέραμε να οργανώσουμε σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό το πωλητήριο μας, χωρίς να λείψουν οι δυσκολίες και οι προβληματισμοί, για τα οποία θα μιλήσουμε στο δεύτερο κύκλο της Συνέλευσης μας: από την επιλογή προιόντων, τις παραγγελίες, τη διακίνηση, τις […]